Profil Usług

  • projektowanie oraz uzgadnianie projektów instalacji gazowych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych dla inwestorów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych
  • projektowanie przyłączy gazowych, wodno-kanalizacyjnych
  • projektowanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych
  • projektowanie i dobór urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych w pomieszczeniach biurowych, przemysłowych i mieszkalnych
  • nadzór autorski i inwestorski